Zámecká slavnost - charitativní koncert Aline Zylberajch a Marty Kratochvílové v Arcibiskupském zámku v Kroměříži

Volný čas, Pro děti


V pondělí 25. 7. 2016 se vám v Trůnním sále Arcibiskupského zámku představí Aline Zylberajch, cembalistka z Francie, a Marta Kratochvílová, hráčka na traveso.

Zámecká slavnost je název druhého z charitativních koncertů, jejichž výtěžek bude v plné výši věnován na podporu hudebního archivu arcibiskupského zámku, který je jedním z nejvýznamnějších a největších historických hudebních archivů na území České republiky. Nejstarší část hudebního archivu tvoří hudebniny z období působení biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelkorna (1664–1695). Doba jeho působení na kroměřížském zámku je spojena se vznikem biskupské, později arcibiskupské kapely. Právě v této části fondu se nachází hudebniny, které vyžadují nákladné konzervátorské a restaurátorské zásahy.

 

Předprodej vstupenek:

Turistické informační centrum Kroměříž

Muzeum umění Olomouc

 

Koncerty se konají pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana.

www.hudebnilahudky.cz

Termíny