Osudy Novohradského archivu

Volný čas


Výstava ve fotografiích dokumentuje osudy Novohradského archivu od jeho založení až po tragický osud na konci druhé světové války.

Výstava je přístupná v provozních dnech hradu od 10 do 15 hodin v rámci I. prohlídkové trasy a prohlídky věže s vyhllídkou.

Pořádá správa hradu Nové Hrady ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR v.v.i.

Termíny