Výstava k 90. výročí narození Anny a Jeronýma Grmelových

Volný čas


Jeroným Grmela se narodil r. 1926 v Nivě u Prostějova a zemřel v r. 1992 v Olomouci. V letech 1945–1949 vystudoval Školu umění ve Zlíně. Od roku 1952 vystavoval v kolekcích SČVU v Olomouci, Brně, Zlíně, Drážďanech nebo Bratislavě, samostatně v roce 1986 v Olomouci a Prostějově.

Ilustroval knihy Krajského nakladatelství v Olomouci (1952–1959). Zabýval se grafikou, monumentální dekorativní tvorbou i řešením architektonických celků. Spolupracoval s řadou sochařů a s rodinou Dytrychových na písmových úpravách zvonů.

Jeho díla, která jsou součástí sbírek olomoucké a zlínské galerie, můžete vidět od soboty 5. do středy 31. srpna v Hanáckém muzeu v Příkazích.

GRMELOVÁ Anna - grafička

* 31. 1. 1926 Nový Jičín
+ 8. 7. 2000 Olomouc

Studovala Školu umění ve Zlíně u prof. K. Hofmana, F. Kousala a V. Hrocha. Pracovala jako výtvarnice v Tonaku Nový Jičín a po přestěhování do Olomouce se věnovala volné grafice, knižní ilustraci a tvorbě ex libris. Ilustrovala prózy O. Šuleře, Pohádky z jalovce a Z českých a moravských hradů H. Lisické, Devětkrát les O. Sirovátky a je autorkou dřevěné plastiky Otvírání studánky v Rožnově pod Radhoštěm.

Termíny