Šermířské rozvernosti na hradě Švihov

Volný čas, Pro děti


Při šermířských rozvernostech budou vystupovat celý den na nádvoří hradu Švihov skupiny Bibus Spiritus a Jindřich.

Program:

13:30  Jak se státi rytířem  (Jindřich)

14:00  O velkém nepřátelství Peregrina Puše a Mikuláše z Potštejna  (Bibus Spiritus)

Po zavraždění posledního přemyslovského krále Václava III. nastaly českému království nejisté časy. Vlivní představitelé šlechty hledali v nastalém mocenském vakuu způsob, jak se zbavit nepohodlných věřitelů z řad bohatých měšťanů. Městští patricijové naopak doufali, že se jim podaří posílit svůj vlastní vliv a získat postavení srovnatelné s šlechtou. Tento spor se stal živnou půdou také pro velké nepřátelství pražského německého měšťana Peregrina Puše a českého šlechtice Mikuláše z Potštejna. Kdo stojí za v raždami v temných uličkách?

15:30  Jak se státi rytířem  (Jindřich)

16:00  O velikém nepřátelství  (Bibus Spiritus)

20:00  Panna ve zbroji  (Bibus Spiritus)

Píše se rok 1429. Francie stojí před zánikem. Země je rozdělena a okupována anglickým vojskem. Z malé vesnice Domrémy přichází sedmnáctiletá dívka, která slibuje vyhnat Angličany a osvobodit francouzská města. Ale zápas, jenž musí vybojovat, se neodehrává jen na bitevním poli…

21:30  Ohňové představení  (Bibus Spiritus, Jindřich)

Termíny