Barokní malovaný strop lodi kostela sv. Mikuláše v Orasicích – přednáška na zámku Krásné Březno v Ústí nad Labem

Volný čas


Přednáška PhDr. Víta Honyse pojednává o restaurování umělecké památky, která v regionu patřila k dlouhodobě  vážně ohroženým. V letech 2013–2015 bylo přistoupeno po opravě střechy a konstrukce k postupnému restaurování malovaného kazetového stropu. Při detailním průzkumu byla objevena signatura litoměřického biskupského malíře Kryštofa Tietzeho s datací k roku 1703 na soklu jedné z malovaných sloupových architektur. Centrální část představuje apoteózu titulárního světce sv. Mikuláše obklopenou putti s atributy biskupské hodnosti, vnější obvodová pole pak výjevy ze svatomikulášské legendy. Originální malba se zde většinou zachovala jen s lokálními přemalbami, které byly po důsledné fixaci uvolňující se malířské vrstvy sejmuty na originál. Západní část s výjevem sv. Cecilie a hudbou andělských kůrů v doprovodu puttů s invokacemi byly s ohledem na lepší dostupnost ze západní empory r. 1903 celkově přemalovány; s ohledem na minimální dochovalost originální malby bylo nutno tuto přemalbu převážně respektovat. V průběhu restaurování bylo dále nutno se vyrovnat vedle truhlářských oprav s napodobivými retušemi malovaných partií zničených hnilobou a zatékáním včetně poškozené nápisové složky; německé frakturní nápisy na obvodové liště s ohledem na torzální dochovalost byly přiznány a retušovány jen v identifikovatelných partiích. Příležitostná prezentace tohoto ikonograficky ojedinělého stropu je předpokládána po dokončení prací na stěnách lodi.

Před zahájením přednášky je možno prohlédnout si v přilehlých prostorách výstavu Doba králů a císařů nebo zakoupit publikace NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem. Kontakt pro objednání publikací: Ing. arch. Daniel Vágner, tel. +420 472 704 843, +420 778 403 915, e-mail: vagner.daniel@npu.cz  
Termíny