Přednáška v Kroměříži: Zlatý věk holandské krajinomalby

Volný čas


Přednáší Mgr. Miroslav Kindl z Muzea umění Olomouc
Přednáška představí rozvoj nizozemské krajinomalby od počátku 16. století do druhé poloviny 17. století.

Pro obecné i umělecké dějiny Evropy představuje 17. století zlomový okamžik. Republika spojených nizozemských provincií (dnešní Nizozemsko) hrála v této době jednu z hlavních rolí. Byla ekonomickou i vojenskou velmocí, lodě pod červeno bílo modrou vlajkou vyplouvaly do celého tehdy známého světa, objevovaly nové kontinenty a dovážely luxusní komodity. Kosmopolitní Amsterdam byl překladištěm světa. Umělci reagovali na konfesně i hospodářsky přestavěnou Evropu různým způsobem. V Holandsku vzkvétal umělecký obchod a malířské specializace. Krajina představovala jedno z nejoblíbenějších témat.
Holandští malíři 17. století neznázorňovali krajinu jako pouhý odraz skutečnosti, hledali v ní tradici, poselství a často i mystérium. Skrze ní oslavovali a dokumentovali život a úspěchy své vlasti.

Přednášky z cyklu Zahradní kultura v souvislostech se konají každý první čtvrtek v měsíci v přednáškovém sále vstupního objektu kroměřížské Květné zahrady.

Termíny