Svatováclavská koruna na hradě Veveří

Volný čas


Z Karlštejna na hrad Veveří bude zapůjčena kopie Svatováclavské koruny. Na hradě Veveří bude vystavena při příležitosti Lucemburského roku 2016 a veřejnost si ji může prohlédnout o víkendu 30. dubna. – 1. května 2016. Hlavní myšlenkou celé akce je symbolicky propojit Čechy a Moravu jedním z nejvýznamnějších symbolů české státnosti – Českou svatováclavskou korunou.

Návštěvníci hradu Veveří si korunu mohou prohlédnout v sobotu 30. dubna 2016 od 9.30 do 16 hodin a v neděli 1. května 2016 od 9.30 do 17 hodin. Svatováclavská koruna se stane o tomto víkendu nejvýznamnějším exponátem I. prohlídkového okruhu a vystavena bude v prostoru přízemí břitové věže.

 

Svatováclavská koruna je nejstarší a nejvýznamnější součástí českých korunovačních klenotů. V roce 1346 ji nechal vyhotovit následník českého trůnu Karel IV., který s ní byl o rok později korunován na českého krále v katedrále sv. Víta. Karel IV. nechal novou korunu zasvětit sv. Václavovi, oblíbenému patronovi a svému předchůdci.

Termíny