Voda v obraně pevnostního města Terezín – přednáška na zámku Krásné Březno v Ústí nad Labem

Volný čas


Užití povrchové i podzemní vody v obranném systému Terezína je dokladem technické propracovanosti této pevnosti - inženýrského díla, z konce 18. století. Na přednášce se dozvíte jak tento unikátní vodotechnický systém funguje a jaká je jeho role v životě pevnostního města.

V rámci přednášky bude možno zakoupit publikaci Pevnostní město Terezín - obrana vodou / Ideal Fortified City Terezín - Defence using Water, vydalo Centrum pevnostního stavitelství Terezín, 2014.

Před zahájením přednášky je možno prohlédnout si v přilehlých prostorách výstavu Cesta kolem světa, fotografie z cest hraběte Lažanského z roku 1929 nebo zakoupit publikace NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem. Kontakt pro objednání publikací: Ing. arch. Daniel Vágner, tel. +420 472 704 843, +420 778 403 915, e-mail: vagner.daniel@npu.cz








Termíny