21. ročník Křivořezání

Volný čas


Hlavním tématem letošního ročníku je Václav IV. na Křivoklátě a jeho život, neboť letošní rok je věnován Lucemburkům a právě Václav IV. na hradě hojně pobýval: Zde jsou na výběr užší okruhy, z kterých můžete vybírat:

 • Václav jako dítě slavného otce Karla IV.
 • Václav jako vášnivý lovec – Křivoklátský královský hvozd
 • Užívej života, Václave – lázně, víno, ženy: pověst o lazebnici Zuzaně
 • Václav a jeho dvě manželky Johana a Žofie Bavorské
 • Václav IV. a Jan z Jenštejna – přátelství i nenávist (smrt Jana Nepomuckého)
 • Václav IV. a královna Žofie jako ochránci Jana Husa
 • Václav a jeho bratři – Zikmund a Jan Zhořelecký
 • Václavovo zajetí a jeho spory s českou šlechtou
 • Václavova smrt a tajný pohřeb na Zbraslavi

 

Doprovodné téma – Lucemburkové, čeští králové:

 • Jan
 • Karel
 • Zikmund

 

Vedlejší téma – Filipína Welserová: dokončení rozpracovaných prací a dotváření paravánu

 

Inspiraci je možno načerpat kupř. na následujících odkazech:

Václav IV.

Václav IV. a počátky krize

Jan z Jenštejna

Václav IV., Jan z Jenštejna, sv. Jan Nepomucký

Termíny