Veveří - Eichhorn

Volný čas


Veveří - Eichhorn

V sobotu 9. dubna 2016 se na hradě Veveří setkají vojáci armád z dob napoleonských válek.

Uvidíte jak vojáci žili ve svých táborech, jak se stravovali, jejich výzbroj a výstroj, výcvik, drobné šarvátky a bitky mezi vojáky různých armád při dobývání a obsazování hradu a také ukázky jezdectva.

Hlavní bitevní střet se odehraje ve 14 hodin.

Program:

10:00 - Zahájení akce, dobový život v areálu hradu

10:30 - Šarvátka - obsazení hradu armádou s ukázkami výcviku

11:30 - Ukázky výcviku jezdectva s dovednostními soutěžemi

14:00 - Bitevní střet vojska, obsazení hradu

17:00 - Uzavření hradu

Prezentační video

Termíny