Concentus Moraviae, 1. koncert

Volný čas


Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae, první náměšťský koncert.

Talichovo kvarteto a klavírista Ivo Kahánek.

Jan Talich Jr. / 1. housle
Roman Patočka / 2. housle
Vladimír Bukač / viola
Petr Prause / violoncello

Ivo Kahánek / klavír

Program:

Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 2 G dur op. 18/2
Vítězslav Novák: Klavírní kvintet a moll op. 12

Výtvarná výzdoba knihovny v náměšťském zámku připomene koncertnímu posluchači půvaby dávných dob. Historií se inspirovali Beethoven ve svém druhém kvartetu i Vítězslav Novák v klavírním kvintetu variacemi na českou milostnou píseň ze třináctého století.

Více informací o koncertu naleznete na stránkách festivalu.

Termíny