Repríza novodobé světové premiéry barokní opery v barokním divadle zámku Český Krumlov

Volný čas


Antonio Caldara: L´Asilo d´Amore (Útočiště Amorovo) Festa Teatrale na libreto Pietra Metastasia komponovaná v roce 1732 pro Český Krumlov a poprvé uvedená téhož roku v Linci

 

Sólisté a barokní orchestr Hof-Musici, Zámečtí mašinisté Režie Zuzana Vrbová, od cembala řídí Ondřej Macek

 

Oslavná opera (tzv. Festa teatrale) L´Asilo d´Amore byla zkomponována v roce 1732 na oslavu narozenin císařovny Alžběty Kristýny (28. srpna). Protože toto datum připadlo na cestu císařského dvora z Karlových Varů a Prahy zpět do Vídně, bylo představení připravováno na zámku císařova přítele a vrchního štolby Adama Františka Karla Eusebia knížete ze Schwarzenbergu v Českém Krumlově. Archivní materiály nás zpravují nejen o návštěvách hlavních realizátorů představení, básníka a dramatika Pietra Metastasia a scénografa Giuseppa Galli-Bibieny, na krumlovském zámku, ale také o přesném počtu členů císařské dvorní kapely (zpěváků, tanečníků a hudebníků), kteří měli operu v Českém Krumlově nastudovat. Bohužel po tragickém skonu knížete ze Schwarzenbergu při lovu u Brandýsa nad Labem, kdy byl postřelen císařem Karlem VI., nepřicházelo oslavné dvorské představení v Českém Krumlově v úvahu. Premiéra se tedy nakonec odehrála v Linci, o čemž nás zpravuje jak dochovaná rukopisná partitura, tak výtisk libreta.

Zamýšlené nastudování Caldarovy opery L´Asilo d´Amore bude novodobou světovou premiérou a druhým provedením vůbec (dvorské opery se nereprízovaly a nebyly ani poskytovány jiným dvorům či divadlům). Zároveň bude toto dílo po 284 letech uvedeno na místě, pro něž bylo původně koncipováno. Podkladem pro nastudování je Caldarova autografní partitura uložená v archivu Společnosti přátel hudby ve Vídni (Gesellschaft der Musikfreunde), dále čistopis partitury a instrumentálních partů z fondu dvorní kapely ve vídeňské Národní knihovně (Österreichische Nationalbibliothek) a výtisk libreta, které zároveň sloužilo jako program k lineckému představení uložený tamtéž.

Opera je dvouaktová s jednou přestávkou a trvá 2 hodiny a 20 minut (včetně přestávky). Účinkují sólisté a barokní orchestr Hof-Musici, Zámečtí divadelní mašinisté. Režie Zuzana Vrbová, od cembala řídí Ondřej Macek.

Termíny