Přednáška Historické šibenice a jejich výzkumy

Volný čas


V úterý 26. dubna 2016 se od 17,30 hod. koná v Městské knihovně v Lokti přednáška Petra Sokola z Národního památkového ústavu v Plzni.

Šibenice představovaly běžnou součást evropské raně novověké krajiny a nepostradatelný prvek právního systému. Vzhledem k svému umístění byly nepřehlédnutelnou dominantou zázemí měst, současně místem, kde končily životy odsouzenců, kde byli pohřbíváni sebevrazi, místem na pokraji počestného světa, které působilo na představivost obyvatel tehdy i dnes. V posledních desetiletích se šibenice a s nimi související pohřebiště stávají předmětem archeologických výzkumů. Svými výsledky k tzv. archeologii práva přispěly i výzkumy uskutečněné v západních Čechách, včetně Karlovarského kraje.

Pořádá NPÚ ÚOP v Lokti

Termíny