Iva Bittová / Le Rugiade - charitativní koncert ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Volný čas


Výjimečný hudební zážitek nepromeškejte v úterý 14. 6. ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku.

Charitatní koncert Ivy Bittové, která vás strhne svým charismatickým zpěvem a hrou na housle v doprovodu Jana Čižmáře, hráče na loutnu, zaujme nevšedním výběrem skladeb. Nechejte se odvést dál od všedních starostí, do hudby starých časů...

"Píseň s názvem Le Rugiade (kapky rosy) dala jméno i celému programu. Kapky rosy jsou symbolem naděje, občerstvení, mládí, není od nich však daleko ke kapkám krve, krůpějím potu či kanoucím slzám."

Výtěžek ze vstupného bude v plné výši věnován na podporu hudebního archivu arcibiskupského zámku, který je jedním z nejvýznamnějších a největších historických hudebních archivů na území České republiky. Nejstarší část hudebního archivu tvoří hudebniny z období působení biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelkorna (1664–1695). Doba jeho působení na kroměřížském zámku je spojena se vznikem biskupské, později arcibiskupské kapely. Právě v této části fondu se nachází hudebniny, které vyžadují nákladné konzervátorské a restaurátorské zásahy.

Předprodej od středy 13. 4. 2016 v Turistickém informačním centru v Kroměříži a v Muzeu umění Olomouc.

Cena vstupného: základní Kč 300,- / snížená Kč 250,-

Termíny