Velikonoční bohoslužby v chrámu sv. Prokopa

Volný čas, Pro děti


Římskokatolická farnost Sázava vás zve na Velikonoční bohoslužby do poutního chrámu sv. Prokopa.

20. 3.  KVĚTNÁ NEDĚLE                                   

           mše sv. 10:30

24. 3.  ZELENÝ ČTVRTEK                                  

          mše sv. 18:00

          Getsemanská adorace 19:00 - 22:00

25. 3.  VELKÝ PÁTEK                                        

          Křížová cesta v kostele 15:00

          Velkopáteční obřady 18:00

26. 3.  BÍLÁ SOBOTA                                       

          Bdění u hrobu Páně 9:00 - 11:00

          Velikonoční vigilie 20:00

27.3.  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ         

         mše sv. 10:30  

28. 3. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ                          

         mše sv. 10:30

Termíny