Kastelánské prohlídky zámku v Hořovicích

Volný čas


Netradiční prohlídky pro zájemce o historii a stavební obnovu zámku. Počet návštěvníků ve skupině je omezen pouze na 12 osob. Rezervace vstupenky je nutná.

Prohlídky zaměřené na probíhající rekonstrukci zámku spojené s návštěvou běžně nepřístupných prostor. Prohlídku vede kastelán, nebo jeho zástupce s odborným pracovníkem stavební firmy či statikem. Předpokládaná délka 90 minut. Prohlídky se konají 7. a 8. května 2016 od 10.30, 13.30 a 15.30 hodin. Prohlídka není umožněna dětem (vstup na staveniště) a není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí (pohyb po žebřících). Před začátkem prohlídky proběhne proškolení návštěvníků z oblasti bezpečnosti pohybu na staveništi. Pro tradičně velký zájem a omezenou kapacitu je nutná rezervace vstupenek e-mailem na horovice@npu.cz nebo telefonicky na +420 311 512 479.

Termíny