Drobné památky v Libouchci – přednáška na zámku Krásné Březno v Ústí nad Labem

Volný čas


  Přednáška pojedná o všech drobných památkách v obci Libouchec (památkách v širším smyslu, nikoli jen těch oficiálně státem chráněných), o jejich vznikání i zanikání v průběhu let od 17. století po současnost. Pozornost bude zaměřena vedle památek spjatých s náboženským životem obyvatel Libouchce (křížky, kapličky) též na pomníky politické či spolkové. Před zahájením přednášky je možno prohlédnout si v přilehlých prostorách výstavu Cesta kolem světa, fotografie z cest hraběte Lažanského z roku 1929 nebo zakoupit publikace NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem. Kontakt pro objednání publikací: Ing. arch. Daniel Vágner, tel. +420 472 704 843, +420 778 403 915, e-mail: vagner.daniel@npu.cz

Termíny