MIMOŘÁDNÁ KASTELÁNSKÁ PROHLÍDKA

Volný čas


V měsící dubnu 2016 jsme se přihlásili k Mezinárodnímu dni památek a historických sídel mimořádnou kastelánskou prohlídkou běžně nepřístupných prostor vranovského hradu, sklepů, krovů a dalších zajímavých míst. Vzhledem k tomu, že se na řadu zájemců nedostalo, akci opakujeme v sobotu 14. května 2016. Odborného výkladu se ujme Mgr. Miroslava Janíčková. Počet míst je omezen, proto je  předchozí objednání nutné, a to buď na telefonní čísla 515 296 215 nebo 515 282 088, event. prostřednictvím elektronícké pošty (vranov@npu.cz). Sraz účastníků v 15 hodin v pokladně zámku. Vstupné 90 Kč.

Termíny