Edwin Schopenhauer - anglický sochař z Dobré Vody

Volný čas


Archivář a autor řady publikací PhDr. Daniel Kovář představí ve své přednášce život a dílo téměř zapomenutého sochaře Edwina Schopenhauera, který pocházel z německé rodiny, žil v Anglii a posléze se usadil a pracoval na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Tam vytvořil na počátku 20. století řadu pozoruhodných děl, z nichž některá se dodnes zachovala na Dobré Vodě i v Českých Budějovicích.

 

Přednáška proběhne standardně v přednáškovém sále NPÚ, Senovážné nám. 6, od 17 hodin a je přístupná zdarma.

 

Více k přednáškovému cyklu

Termíny