Nová stavebně-historická zjištění na hradě Karlštejně

Volný čas


Nová stavebně-historická zjištění na hradě Karlštejně

Ing. arch. Zdeněk Chudárek

V průběhu stavebních obnovných prací na hradě Karlštejně byl v posledních letech realizován koordinovaný stavebněhistorický průzkum a probíhal operativní průzkum a dokumentace nálezů. Výsledky průzkumu přinesly překvapivá nová zjištění o stavební historii hradu.

Veřejný přednáškový cyklus NPÚ ÚOP středních Čech v Praze k 700. výročí narození císaře Karla IV. (*1316) "Významné stavby doby lucemburské ve středních Čechách" připomene některé znamenité stavební památky na území středních Čech a Prahy z doby panování Lucemburků.

Přednášky se konají v zasedací místnosti NPÚ ÚOPSČ, Sabinova 5, Praha 3
Vstup volný

Termíny