NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích zve na výstavu Diktatura versus naděje

Volný čas


Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989.

Výstavu u příležitosti Roku víry a 1150. výročí příchodu sv. Cyrilka a Metoděje uspořádal archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů

Čestné záštity

 • Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský
 • Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
 • Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky

Hlavní partneři a podporovatelé

 • Česká biskupská konference
 • Arcibiskupství pražské
 • Arcibiskupství olomoucké
 • Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze
 • Římskokatolická farnost Velehrad
 • Národní archiv
 • Historický ústav Akademie věd České republiky
 • Agentura Pentacle Consulting
 • Archiv bezpečnostních složek

Autorský tým

© Petr Koura, David Lorenc, Alena Nosková, Jan Stříbrný, Jaroslav Šebek, Alena Šimánková, Vladimíra Vaníčková (kurátorka), Stanislava Vodičková (2013); Grafické zpracování © Pavel Vodička (2013)

Tato výstava je součástí dlouhodobého výstavniho projektu, jehož první část, zachycující 50. léta 20. stoleti, byla veřejnosti představena na podzim roku 2009 v pražském Strahovském klášteře a poté putovala po českých a moravských diecézích. V letech 2011–2012 rozšířil autorský tým její časový záběr o léta šedesátá až osmdesátá a profiloval ji také jako podnět k zamyšlení nad úlohou duchovních tradic v životě národa. Takto byla poprvé prezentována koncem roku 2012 na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě.

"Současná expozice, která měla premiéru při cyrilometodějské pouti na Velehradě v jubilejním roce 2013, představuje závěrečný díl tohoto projektu a jen nejen mou povinností, ale předevíim ctí poděkovat touto cestou svým obětavým spolupracovníkům, archivářům, historikům, kněžím, řeholníkům a řadovým sestrám, všem, kteří byli ochotni pomoci, všem, kteři výstavu podpořili. Je zejména jejich zásluhou, že se podařilo tento výstavni projekt realizovat na vysoké odborné úrovni a zároveň i občanským a neziskovým způsobem," napsala kurátorka výstavy Vladimíra Vaníčková.

Speciální nabídka pro školy

Pedagogům pro doplnění výuky historie nabízíme komplexní materiál k výystavě – pracovni listy pro starší žáky a studenty středních škol, metodiku a řešení k pracovním listům.

http://www.ustrcr.cz/cs/diktatura-vs-nadeje

Termíny