Sojkovo kvarteto na zámku Nebílovy

Volný čas, Pro děti


Plzeňský komorní soubor složený z koncertních mistrů orchestru Divadla J. K. Tyla: Martin Kos - housle, Martin Kaplan - housle, Josef Fiala - viola a Hana Vítková - violoncello. Vedle tradičního klasicistního repertoáru si tento ansámbl získává srdce posluchačů i velmi působivou interpretací soudobé vážné hudby. Velmi často vystupuje např. v souvislosti s prezentací Loosových interiérů v Plzni. Loni podnikl úspěšné turné po Japonsku.

Dramaturgie koncertu je sestavena doslova na míru zámeckému tanečnímu sálu, ve kterém se koncert uskuteční; reflektuje významná hudební výročí i data pozemské životní pouti Vojtěcha hraběte Czernina, jehož 200. výročí úmrtí si letos v Nebílovech připomínáme.

Program koncertu:
Josef Fiala (1748–1816): Smyčcový kvartet z cyklu Sei quartetti concertante
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Smyčcový kvartet F dur KV 590 (3. pruský)
Ludwig van Beethoven (1770–1827): Smyčcový kvartet Es dur op. 74 (Harfový)

Termíny