Koncert Chvála houslí v Zrcadlovém sále zámku Český Krumlov - Festival komorní hudby

Volný čas


Chvála houslí - pocta Josefu Sukovi

Účinkují:

Roman Patočka - housle

Adam Skoumal - klavír

 

Mozart, Brahms, Sain-Saëns, Y säye, Debussy, Sarasate

Termíny