Přednáška Utichly továrny, utichly ulice v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Volný čas


Zveme vás na přednášku Utichly továrny, utichly ulice, která se uskuteční v úterý 23. února v 18 hodin ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. Průvodního slova se ujme Mgr. Petr Freiwillig z územního odborného pracoviště NPÚ v Liberci, který seznámí posluchače s problematikou zanikajícího průmyslového dědictví Libereckého kraje. V návaznosti na studii Bourání paměti publikovanou na přelomu roku ve Fontes Nissae 2015, č. 2 bude pozornost věnována objektům a areálům, částečně nebo zcela demolovaných mezi lety 2010–2015. Zároveň upozorní na stavby ohrožené a nevyužívané. Přednáška se koná v rámci cyklu Památky kolem nás.

Termíny