Prvky zahradní architektury a přírodní motivy na novověkých medailích

Volný čas


Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži zve na další přednášku z přednáškového cyklu Zahradní kultura v souvislostech, která se uskuteční ve čtvrtek 3. března v 17 hodin ve vstupní budově Květné zahrady v Kroměříži.

Mezi nejčastější motivy novověkých medailí patří portréty a erby emitentů, při zvláštních příležitostech však lze narazit i na ražby dokumentární či emblematické, zobrazující sakrální i světskou architekturu, mytologické postavy, přírodniny a symbolické předměty. Z  velkého korpusu renesančních, barokních i moderních medailí budou vybrány ty, které se váží k  dobovým existujícím zahradám nebo užívají přírodní motivy a zahradní architektonické prvky pouze volně k oslavě svého vydavatele.

Termíny