Slavnostní předání cen výhercům soutěže pro děti a mládež

Volný čas


Ve středu 9. března v 10 hodin se v obřadní síni českobudějovické radnice uskuteční slavnostní předání cen výhercům soutěže pro děti a mládež do 16 let s názvem POHLED DO DÁVNÉ HISTORIE aneb ČESKÉ BUDĚJOVICE POD OCHRANOU PATRONŮ MĚSTA. Soutěž probíhala od 12. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

Soutěžní podmínky, pracovní listy.

Přinášíme výsledky soutěže POHLED DO DÁVNÉ HISTORIE – ČESKÉ BUDĚJOVICE POD OCHRANOU PATRONŮ MĚSTA, spolu s klíčem ke správným odpovědím. 

Pořadí nejlepších vyhodnocených prací určila hodnotící komise složená ze zástupců odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice a Národního památkového ústavu na základě počtu bodů za správné odpovědi.

Ocenění získávají

KATEGORIE: jednotlivci – výherci

1. místo        Zuzana Vokálová, 9. C

                       ZŠ O. Nedbala, Č. B.

2. místo        Natálie Ošmerová, 7. C

                       ZŠ O. Nedbala, Č. B.

                      Jan Kolář, 2. E

                      Gymnázium Jírovcova, Č. B.                  

3. místo       Jakub Valuch, 5. B

                      ZŠ Kubatova, Č. B.

 

KATEGORIE: kolektivy – výherci

1. místo       6 žáků třídy 6. A – Rozálie Malinková, Linda Mikolášková, Sára Hobzová, Kateřina Mrkáčková, Martin Tetour, Pavel Rousek, ZŠ Dukelská, Č. B.

                     žáci třídy Beruška a Píšťalka

                     Církevní MŠ Lipenská, Č.B.

2. místo      3 žáci třídy 3. C – Zuzana Křenková, Jakub Štícha, Vojtěch Farník

                     ZŠ O. Nedbala, Č. B.

3. místo     kolektiv 8 dětí 2. rodinné skupiny

                    Dětský domov Boršov nad Vlt.

Kvalitně zpracované práce odevzdali také žáci 4.E Gymnázia Česká, Č. B., žáci dějepisného semináře ZŠ Kubatova, Č. B. a žáci 5.C ZŠ O. Nedbala, Č. B.

Všem oceněným gratulujeme!

Hlavní cenou pro vítěze - jednotlivce je rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, vítězný kolektiv získá skupinovou vstupenku do jednoho vybraného památkového objektu. Pro oceněné výherce soutěže jsou dále připraveny zajímavé věcné ceny, které poskytlo Statutární město České Budějovice, Národní památkový ústav a firma E.ON.

Seznam vítězů je zveřejněn na webových stránkách odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice – www.c-budejovice.cz a Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, ale i v Turistickém informačním centru na českobudějovické radnici.

Pochvala zároveň patří všem dalším soutěžícím, kteří vytrvali v bádání při plnění soutěžních úkolů o našem městě a zpracování odevzdali. Doufáme, že jste si všichni se zájmem užili badatelskou činnost i v terénu.

Kontakt a bližší informace:

Ing. Jana Taubrová a Jana Kadlecová, odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice, tel.: 386 804 304 nebo 386 804 303

Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 777 454 383, neprasova.eva@npu.cz

 

Soutěž pro vás připravily:

Ing. Jana Taubrová, Jana Kadlecová, odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice

Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Ilustrace Lucie Műllerová, Lucie Boháčová

Poděkování paní Mgr. Kateřině Cichrové z Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích, paní Mgr. Šárce Kosové, lektorce vzdělávacích programů v Domě umění – galerii současného umění a architektury a PhDr. Danielu Kovářovi, řediteli Státního okresního archivu v Českých Budějovicích za možnost čerpání z jejich publikační činnosti a za poskytnutí materiálů.

 

Termíny