Zpřístupnění Zdislaviny světničky na zámku Lemberk poutníkům

Volný čas, Pro děti


Mimořádné volné zpřístupnění Zdislaviny světničky poutníkům s možností modlitby a rozjímání.

Světnička bude otevřena po celý den od 9.00 do 17.00 hodin.

Termíny