Strasti a slasti mládí Karla IV. na Křivoklátě

Volný čas


Příběh mladého Václava, později Karla IV., ve zdech křivoklátských. Kostýmovaná divadelní představení v nejkrásnějších interiérech hradu nás přenese v čase až k mladému Karlu IV., tehdy ještě zvanému Václav, před jeho odjezdem do Francie.

Po svém návratu se vrací již jako Karel IV se svojí první ženou Blankou z Valois, Jeho otec mu svěří vládu nad markrabstvím moravským a následně bude uspořádána královská hostina. Příběh nás tak přenese do doby našeho nejoblíbenějšího českého panovníka.

Termíny