Ve znamení ledňáčka

Volný čas, Pro děti


Ve znamení ledňáčka aneb na dvoře Lucemburků

Hrad Točník nechal vystavět koncem 14. století král Václav IV. Lucemburský a právě do této doby jeho vlády se můžete přenést ve dnech 5. a 6. července 2016 a spatřit příjezd krále s družinou i následné klání rytířské na jeho počest.
Kejklíř a kouzelník Žito obveselí panovníka i Vás svými rozpustilými kousky. Mistr popravčí vykoná na odsouzenci právo útrpné, dále exekuci hrdelní a možná i nepoctivého kupce v koši ve vodě vymáchá. Psí smečka vrchního lovčího i zvířectvo hospodářské se bude prohánět po nádvoří a dravé ptactvo královského sokolníka kroužit nad hlavou. Můžete se zúčastnit výcviku stráží hradní posádky pod velením samotného hejtmana Žižky, či si vyzkoušet střelbu z luku a kuše. Znaveného poutníka lazebnice na nohy hbitě postaví a na rozmařilejší hosty se těší chasa nezbedná, která v hradní krčmě rozum svůj ve víně i kvasu utápí a lepé děvy, které za doprovodu minesengrů po stolech křepčí a tančí čekajíc, kdo z Vás se k nim do kola přidá.
U mistra řezbáře, kováře, soukeníka, svíčkaře a dalších řemeslníků můžete rozličné zboží nakoupit a samozřejmě lahodnou pečení či poctivým pivem, vínem a medovinou se občerstvit.
Jste-li dobří křesťané, pak žebrotu zajisté drobnou mincí obdarujete a i odpustek u otce převora zakoupíte.
Na Vaši návštěvu se těší a dobrou zábavu přeje ŠDS Gladius a hrad Točník.
Vstupné příznivé, skoro za hubičku.

Termíny