Workshop Tribal Fusion gypsy, Tribal Fusion a cikánské tance

Kurzy, vzdělání, konference

Místo konání: Dance & Yoga Studio/ Na Bělidle 302/27 Praha.

Originální workshop stylu Tribal Fusion s Lucií Slaninovou:
Od 15:00 do 18:00. Cena: 450,-Kč.
Obsah semináře (workshopu):
Vhodné pro začátečníky i pokročilé. Při přihlášce mi nahlašte: Zda-li máte zkušenosti z některých níže uvedených stylů, nebo jste-li úplný začátečník. Vítám různé pokročilosti, budu se snažit věnovat, dle možností individuálně každému:-). Oslovte mě, máte-li konrétní přání či otázky ohledně výuky.
Nejprve zahřejeme a připravíme naše svaly pro tanec/ Taneční Yoga (kombinace více stylů s prvky z exotických tanců).
Poté se procvičíme v moderním břišním tanci Tribal Fusion: variace, kombinace a drilly (ruce, boky, postoje, shimmy, bříšní vlny. Od každého vyzkoušíme něco, protáhneme celé tělo).
Následovat bude výuka prvků, kroků, variací a kombinací z cikánských tamperamentních i hravých etnických stylů z oblasti Maďarska/Rumunska, Indie, případně např.: španělské Zambry (dle času)... které jsou velmi vhodné ke kombinaci se stylem Tribal Fusion a zajímavě ho zpestřují. Budeme tvořit fusion, opět od každého něco, podpoříme naši individuální tvořivost (kreativitu) a přitom budeme vycházet z etnických, základních prvků z různých cikánských stylů.
Na konci semináře (workshopu) styly propojíme v krátké choreografii.
Sebou pohodlné taneční oblečení, případně kolovou sukni, přiléhavý top, můžete se dozdobit náramky a šperky či výrazným make-upem:-), vodu a podložku pod sebe na rozcvičku.
Objednávky jsou závazné. Nutné objednat se dopředu.
Kontakt: 773134910, lucieslaninova@gmail.com, nebo bezmezer380@gmail.com
STYL TRIBAL FUSION (Moderní břišní tanec s prvky z dalších druhů tanců)
Je forma moderního břišního tance. Je syntézou mnoha tanečních forem. Často zahrnuje prvky breakdance, egyptského stylu, moderního tance, jazzu, burlesque a dalších... Čerpá z mnoha tradičních forem jako je Flamenco, Bhangra, Kathak a dalších folklórních tanečních stylů. Působí dojmem pohybu hada.
Každá tanečnice či tanečník TF. se často věnuje dalším pohybovým formám a různým tanečním stylům. Mezi moje oblíbené patří cikánské tance, prvky z indických a Yoga.
Rómské/cikánské tance najdeme v různých podobách od Indie přes Asii až po Evropu.
Sapera: tradiční rituální tanec zaklínačů hadů v Indii/ Tanec je zároven improvizační. Výrazné boky, práce rukou, zapojuje se také pohyb hlavy...
Maďarsko/ Rumunsko. Rytmické kroky, tlesky, poskoky, smyslné paže i boky. Velmi temperamentní styl...

Workshop and classes are possible in english language.
Invite you on my workshop from exotic dances:-)!
Original workshop Tribal gypsy Fusion with Lucie Slaninová:
From 15:00 to 18:00. Price: CZK 450
The seminar (workshop) is suitable for beginners and advanced. In the application, write me if you are begginer or advanced. Or if you have experiences with some from these styles.
First will warm up exercises and prepare our muscles for dance/Dance Yoga class (combination more styles yoga with elements from exotics dances).
After warm up will exercises from modern belly dance form Tribal Fusion: variations, combinations and drills.
Then will follow elements, steps, variations, combinations from gypsy lively, playful ethnic gypsy styles from the different countries: Hungary/Romania, India, or eg .: Spanish Zambra (by time) ... which are very suitable for combination with the style of Tribal Fusion. At the end of the workshop will connect these styles together to a short choreography.
Take comfortable dance clothes or wheel skirt, tight top, water, yoga mat. You can decorate jewelry and stronger makeup.

Each dancer or dancer TF. often practise other forms of movement and various dance styles. Some of my favorites includes gypsy etnic dances, elements of Indian and Yoga.
Gypsy dances can be found in various forms, from India via Asia to Europe. For example:
Sapera/India: traditional ritual dance of snake charmers in India.
For Hungary and Romania are typical the rhythmic steps, clapping, hopping, sensual arms and hips. They are very lively.
Looking forward on together dance.
Orders are binding. Must be ordered ahead.
Contact: 773134910, lucieslaninova@gmail.com

Tribal Fusion is a modern form of belly dance. It is a synthesis many dance forms. Often includes elements of gypsy, egyptian style, modern, jazz dance. It draws from many traditional forms such as Flamenco, Bhangra, Kathak and other folkloric dance styles. Technically is more sophisticated and deeper than the classic styles of belly dance. Gives the impression of snake movements.

 
Účinkují

Lektor Lucie Slaninová

Termíny