Vzpomínky na Františka Vildomce

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Vzpomínky na jednu z nejpozoruhodnějších postav moravské archeologie - venkovského učitele, vlastivědného pracovníka a věhlasného archeologa.

Účinkují

prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.

Termíny