Potřebujeme (staré) varhany?

Volný čas


Problematika postavení a funkce varhan v současnosti a reflexe společenských změn po roce 1989 v oblasti varhanní kultury jsou tématem přednášky PhDr. Petra Koukala, PhD., hlavního organologa Národního památkového ústavu.

Akci pořádá Knihovna HAMU a spolek PROVARHANY.
Přednáška se koná se ve středu 16. března 2016 od 16.00 hodin v knihovně HAMU (Malostranské náměstí 13, Praha 1).

PhDr. Petr Koukal, PhD. je pracovníkem územního odborného pracoviště NPÚ v Telči.

Termíny