Nové objevy na Velehradě

Volný čas


Zájemcům budou představeny nové archeologické objevy na Velehradě. Od zahájení obnovy poutního místa Velehrad v prvním desetiletí 21. století stále roste naše poznání o středověké podobě velehradského kláštera. Zpřesňují se ovšem také informace o tom, jak vypadal v raném novověku. Nacházené předměty výmluvně svědčí o každodennosti mnišského života či obyvatel předklášteří. Přednášejícími budou Zdeněk Schenk a Jan Mikulík z organizace Archaia Olomouc a Radim Vrla z Národního památkového ústavu.

Termíny