Výstava Turínského plátna na Arcibiskupském zámku v Kroměříži

Volný čas


Turínské plátno (tzv. Sindone di Torino) – pohřební rubáš, do kterého byl po smrti zabalen Ježíš Kristus, je nejsvětější křesťanskou relikvií.

Jedná se o jedinou věrnou kopii Turínského plátna na světě, která je zhotovena přesně podle originálu a utkána stejnou metodou jako původní pohřební rubáš.

Výstava dále zahrnuje relikvie související s ukřižováním:

    LONGRINOVO KOPÍ
    ŘÍMSKÉ FLAGRUM
    ROUŠKA Z OVIEDA
    KŘÍŽ
    HŘEBY

Expozice je obohacena množstvím obrazové dokumentace, kde jsou historické ikonografické kresby a vědecké a archeologické fotografie, doplněné texty a vysvětlivkami.

Tato ucelená a ojedinělá výstava ukazuje jednu z nejznámějších historických událostí v dějinách lidstva, která několik tisíciletí a napříč civilizacemi vyvolává emoce, pokládá otázky a hledá odpovědi na samou podstatu lidské existence.


Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v pátek 18. března 2016 a potrvá po celou návštěvnickou sezonu 2016.


Výstava se nachází v návštěvnickém centru zámku, je samostatným prohlídkovým okruhem.

 

Termíny