Výstava Karel IV. a Nové Čechy

Volný čas


Panelová výstava Karel IV. a Nové Čechy,  bude od pátku 29. dubna 2016 instalována v Muzeu Cheb a potrvá až do 12. června 2016.

Národní památkový ústav každoročně připomíná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů nejvýznamnější aristokratické a panovnické rody. V roce 2016 je pozornost věnována Lucemburkům, neboť si připomínáme 700. výročí narození Karla IV., českého krále a císaře Svaté říše římské. Pro jeho státnické schopnosti a rozsáhlý kulturní odkaz je považován za nejvýznamnější postavu naší historie. Svou rozmanitou činností ovlivnil osud nejen Českého království, ale celé Evropy.

Národní památkový ústav pořádá k této příležitosti řadu kulturních akcí. Územní odborné pracoviště v Lokti připravilo panelovou výstavu Karel IV. a Nové Čechy, připomínající aktivity Karla IV. za hranicemi Českého království.

Cílem výstavy je představit dnes již málo známou zahraniční politiku Lucemburků vedenou snahou o zabezpečení a povznesení Českého království, a to v návaznosti na zlaté období posledních Přemyslovců. Zaměřuje se cíleně na oblasti dnešního Karlovarského kraje – tedy historického Chebska a Loketska, ve spojení s regiony, které Karel IV. připojil k Českému království jako nové korunní země. Jedním z nejvýznamnějších strategických tahů Karla IV. k zabezpečení západní české hranice byl zisk Horní Falce, nazývané od té doby Česká Falc, později Nové Čechy. Poslední člen lucemburské dynastie panující na českém trůně Zikmund Lucemburský pak stojí za vzestupem původně chebské patricijské rodiny Šliků, která měla zásadní význam pro oblast západních Čech.

 

Termíny