Čarovná viola da gamba

Volný čas, Pro děti


Hudební večer v refektáři kláštera bude exkursem do tónů a tajemství jednoho ze zajímavých barokních strunných nástrojů.

Mgr. Jiří Červený, člen vokálně-instrumentálního souboru Musica pro Sancta Cecilia, představí skladby od gotiky až k baroku a bude vyprávět o vývoji hudby od improvizace ke kompozici. 

Termíny