Výstava loveckých trofejí na zámku Nebílovy

Volný čas, Pro děti


Výstava trofejí zvěře ulovené v okresech Plzeň - město, Plzeň - sever a Plzeň - jih v loňském roce představí na 2000 kusů trofejí. Ke zhlédnutí budou především trofeje srnčí, dančí, mufloní, jelení a černé zvěře. Výstava je poctou nejvyššímu lovčímu Království českého Vojtěchovi hraběti Czerninovi (1746 - 1816), za jehož éry nebílovský zámek zažil svůj největší rozkvět. Vernisáž výstavy, jejíž součástí bude svod loveckých psů, se uskuteční 23. dubna v 8.00.

Termíny