Mimořádné prohlídky - sklepení starého zámku v Rájci

Volný čas


tyto netradiční prohlídky zavedou návštěvníky do prostor sklepení starého renesančního zámku v Rájci.

Časy prohlídek: 11.00, 13.00 a 14.00 hodin.

Délka prohlídky: 30 minut

!!BATERKY S SEBOU!!

Vstupenky budou prodávány na místě prohlídky.

Na prohlídku sklepení se dostanete z parkoviště zámku Rájec nad Svitavou doprava dolů. Na rozcestí pak zahnete opět doprava.

Termíny