Zveme na přednášku našeho kolegy Petra Hudce

Volný čas


V rámci akce Poutní dny 2016 vystoupí v přednáškovém pásmu Zapomenuté příběhy pracovník metodického centra pro vzdělávání v Telči Mgr. Petr Hudec. V přednášce Charles Burgeois Charles Bourgeois Východní tovaryš z Francie představí impozantní osobnost francouzského jezuity P. Charlese Bourgeoise SJ, která učarovala mladým studentům velehradského gymnázia v závěru 20. let 20. století. Jeden z nich, P. Josef Vaněčka ve svých pamětech uvedl, že to byl právě Bourgeois, kdo stál za povoláním českých jezuitů k práci pro křesťanský Východ. Bourgeois byl s ohledem na své následné působiště v Pobaltí svědkem zvratů II. světové války se střídáním se různých vítězných armád i pronásledování křesťanů po vítězství Rudé armády. Přednáška seznamuje s jeho fascinujícím, pohnutým životem.

Dalšími přednášejícími Zapomenutých příběhů jsou Eva Žallmannová: Krajina zapomenutého příběhu – Marie Ebnerová z Eschenbachu a Zdislavice, Marek Pavka: Ferdinand Stolička a jeho význam pro přírodovědu, Vratislav Brázdil: Rabín Šach z Holešova – učenec a zázračný světec a Kateřina Pařízková: Historie a budoucnost poutní cesty do Hájku u Prahy.

Přednáškové pásmo proběhne v pátek 18. března 2016 od 15.00 hodin v Arcibiskupském zámku v Kroměříži, ve Štukových sálech. Podrobnější informace naleznete na www.poutnidny.cz.

Poutní dny 2016 se konají v Kroměříži již šestým rokem. Kromě liturgického a duchovního programu je hlavním bodem také celostátní miniveletrh poutních míst, na kterém se prezentují česká a moravská poutní místa, poutní lokality ze sousedních států a další subjekty působící v oblasti církevní turistiky.

Termíny