Zámek Neuschwanstein - zhmotněný sen romantického krále

Volný čas


Přednášející Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. seznámí posluchače s architekturou a uměleckou výzdobou bavorského zámku Neuschwanstein, který  patří mezi nejznámější a nejvíce navštěvované evropské památky.  Zaměří se ale také na osobu stavebníka zámku, bavorského krále Ludvíka II., jako tragickou postavu a historický příklad člověka, který se odmítal přizpůsobit  reálnému životu a místo něj si budoval romantický svět svých kouzelných zámků.

 

Více k přednáškovému cyklu

Termíny