Výstava Ve službách krále: doba Lucemburků na Velharticích

Volný čas


Expozice o 14.století prolnutá příběhem Bušků z Velhartic – autentické nálezy ze 14. století, stavitelství doby Karla IV., vojenství, repliky dobových kostýmů, rýžování zlata na zdejším panství, dobové vaření. Výstava s interaktivními prvky v bývalém hradním pivovaru.

 

Termíny