DUP 2016 - Dobře utajená pípa

Volný čas, Sport, Turistika

DUP je amatérskou automobilovou orientačně-konzumační soutěží přístupnou všem zájemcům z řad veřejnosti, kteří nejsou držiteli výkonnostní třídy v automobilových orientačních soutěžích (AOS) a kteří chtějí netradičním způsobem strávit část víkendu. Je vypsána pro osobní automobily (popř. pro užitkové verze automobilů odvozených od osobního vozidla) s minimálně dvoučlennými posádkami.

Na trati soutěže dodržují posádky časy příjezdů do časových kontrol, opisují údaje do jízdního výkazu nebo si nechají potvrzovat jízdní výkaz v průjezdních kontrolách /popř. restauracích/, plní různé soutěžní úkoly a účastní se jízd zručnosti. Všechny tyto prvky se hodnotí systémem trestných bodů /TB/. Vyhrává posádka, která má v celkovém součtu nejmenší počet trestných bodů.

Trať soutěže neopustí prostor Evropské unie a vede po komunikacích I., II., III. třídy a po účelových cestách většinou se zpevněným povrchem (dálniční známka pro soutěž není nutná). Trať soutěže je rozdělena na časově sledované úseky /etapy/ a její ideální délka nepřesahuje 110 km. Během jednotlivých jízdních etap může být vložen blíže nespecifikovaný počet pěších etap /Memoriál Alexeje Meresjeva/, kontrolní konzumace Unií schválených alkoholických nápojů spolujezdci a jiné, jistě duchaplné, soutěžní úkoly.

V průběhu soutěže soutěžící obdrží oběd v balíčku, v cíli jsou tradičně zajištěny dvě večeře, nocleh a snídaně.

Datum konání, místo a časový harmonogram:

Soutěž se koná v sobotu 28. května 2016, sraz a přejímka je v restauraci Kulturní dům v Pěnčíně (u Svijan). Vozidlo zaparkujete v rámci parkovacích ploch v přilehlém okolí, k přejímce se dostavíte do sálu restaurace. V místě přejímky bude možnost občerstvení.
GPS: 50°35'48.441"N, 15°4'41.632"E

Termíny