Hledání pokladu biskupa Bruna

Volný čas, Pro děti, Turistika

Město Kroměříž je od nepaměti úzce spjato s olomouckými biskupy a arcibiskupy, jejichž životy, moc a bohatství byly vždy předmětem zájmu badatelů. Hledání pokladu biskupa Bruna je inspirováno postavou biskupa Bruna ze Schauenburgu, který byl jednou z nejvýznamnějších osobností 13. století, patřil k rádcům českých králů Václava I. a Přemysla Otakara II. a je považován za zakladatele města Kroměříže. Vydejte se malebnými kroměřížskými uličkami a hledejte symbolický poklad tohoto moudrého muže. Na nejatraktivnějších místech ve městě sbírejte pomyslné mince v podobě razítek. Podaří-li se vám truhlici naplnit plným počtem různých „mincí“, zdarma si z Kroměříže odnesete suvenýr v podobě skutečné mince, vlastnoručně vyražené pomocí původní technologie.

Kde můžete „mince“ z pokladu biskupa Bruna najít?

-          Informační centrum města Kroměříže

-          Arcibiskupský zámek – návštěvnické centrum

-          Květná zahrada

-          Biskupská mincovna

-          Muzeum Kroměřížska

-          Hotel a pivovar Černý Orel

-          Hotel U Zlatého kohouta

-          Hotel Excelent

-          Arcibiskupské zámecké sklepy

-          Expozice Karla Kryla

Na těchto místech jsou také všem zájemcům k dispozici prázdné hrací karty.  "Mince" můžete sbírat od 1. května do 3. října 2016. 

Termíny