Jízda králů Vlčnov

Volný čas, Hudba

Slovácká  Jízda  králů  je jedinečná lidová slavnost, která je zapsána  na Seznamu UNESCO. Nositeli této tradice jsou obce  Vlčnov,  Kunovice, Hluk  a  Skoronice.  Jízda králů je starobylá lidová slavnost odehrávající se každoročně na Svatodušní neděli ve Vlčnově. Jedná se o obřadní objížďku na koních s postavou krále oblečeného v ženském obřadním kroji. Doprovází ho družina chlapců na ozdobených koních a dvě pážata, pobočníci s tasenými šavlemi. Jízda králů se koná ve dnech 27. - 29. května ve Vlčnově. Jde o originální iniciační obřad, při němž jsou osmnáctiletí chlapci vítáni mezi dospělé občany obce. Program v jednotlivých dnech doplňují vystoupení folklorních souborů, programy dechových a lidových muzik. V sobotu 28. 5. se můžete od 14.00 hodin těšit na program v památkových usedlostech - výroba růžiček, zpracování vlny, vyšívání i pentlení. Ve stejnou dobu bude probíhat také jarmark s ukázkami kovářských prací, hrnčířských prací, pletení z proutí. V průběhu odpoledne a podvečera volné vystoupení pěveckých souborů, folklorních a dechových hudeb. V neděli 29. 5. v 8.00 hodin proběhne slavnostní mše svatá v kostele sv. Jakuba Staršího ve Vlčnově. Vyvrcholením oslav je nedělní krojovaný průvod krále a jeho družiny na ozdobených koních, který projíždí od 11.30 hodin celou vesnicí.

Termíny