Soutěž Mladý zahrádkář

Volný čas, Pro děti
Soutěž pro školy i jednotlivce, od 9 do 12 hodin.

Odbornou soutěž Mladý zahrádkář pořádá Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu hlavního města Prahy.

Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku je 1. 5. 2016, přihlášky, prosím, zasílejte e-mailem na adresu:hrdina@ddmpraha.cz.

Určeno pro: 8 - 99 let.

Účast zdarma.

Kontakt, informace, přihlášky: hrdina@ddmpraha.cz.

Kontakty

ddmpraha.cz

Termíny