Floristická soutěž

Volný čas

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 5. ročník "Floristické soutěže", kterou pořádá Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu hlavního města Prahy (ÚS ČZS). Zájemci o účast v soutěži se nejprve přihlásí na Stanici přírodovědců, případně příslušném územním sdružení.

Určeno pro: 8 - 99 let.

Účast zdarma.

Kontakt, informace, přihlášky: hrdina@ddmpraha.cz.

Kontakty

ddmpraha.cz

Termíny