Mezinárodní den památek a sídel 2016 v areálu Krásné Březno

Volný čas


U příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který se již od roku 1982 koná pravidelně 18. dubna, máte možnost zdarma navštívit v areál zámku Krásné Březno v Ústí nad Labem:

  • kostel sv. Floriána

(vstup z ulice Na Sklípku)

V době 10–15 hod. je volný vstup do lodi a presbytáře kostela.

  • zámek Krásné Březno

(vstup z ulice Podmokelská)

V 13 hod. začíná přednáška Jolany Tothové s názvem Voda v obraně pevnostního města Terezín.

V době 10–15 hod. je možno si v atriu zámku prohlédnout výstavu Cesta kolem světa, fotografie z cest hraběte Lažanského z roku 1929.

 

Dopravní spojení:

  • městskou dopravou: linky č. 5, 51, 56, 57, 58 a 59 z Ústí nad Labem, zastávka Krásné Březno, 150 metrů pěší chůze
  • vlakem: stanice Ústí nad Labem - Sever, 350 metrů pěší chůze
  • autem: Ústí nad Labem – Krásné Březno, ul. Na Sklípku, parkoviště na severovýchod od zámku, 100 metrů pěší chůze, vstup do zámku od JZ.

Zámecký areál Krásné Březno je sídlem územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem. Starý zámek se začal budovat ve stylu saské renesance na přelomu 16. a 17. století. Nový zámek skrývá sklep panského domu z 60. let 16. století, přízemí je renesanční, patro a věže byly přistavěny v období baroka. Rozsáhlá obnova budovy starého a nového zámku probíhala v letech 2009–20011, územní odborné pracoviště v nich sídlí od listopadu 2011. Součástí zámeckého areálu je kostel sv. Floriána – původně luteránská zámecká kaple Panny Marie, postavená ve stylu saské renesance 1597–1604, se stala farním kostelem až se zřízením farnosti v Krásném Březně v roce 1897. V roce 2008 byl kostel prohlášen za národní kulturní památku, nově prošel celkovou obnovou 2011–2013, v následujícím roce byl restaurován zcela unikátní renesanční hlavní oltář s alabastrovými reliéfy z roku 1604 a v roce 2015 byly osazeny v kostele kopie alabastrových reliéfů z původní kazatelny (kostel sv. Floriána s jeho vybavením je naprosto unikátní historickou památkou na pomezí Čech a Saska). Kostel je jediný zpřístupněný objekt ve správě NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem. Objekt nemá bezbariérový přístup (5 schodů), součástí prohlídky je též expozice o historii a současnosti kostela, stálá výstava v 1. podlaží je přístupná schodištěm.

Fotografování uvnitř objektů je Návštěvním řádem umožněno jen bez užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky. V prostoru schodišť je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace zcela zakázáno. Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízenou v památkovém objektu je zakázáno používat k jiným než soukromým nekomerčním účelům – pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem.

 

Termíny