Mimořádné pozorování: PŘECHOD MERKURU PŘES SLUNCE

Volný čas, Pro děti

Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA Pardubice a Astronomická společnost Pardubice zvou v pondělí 9.5. od 13:00 širokou veřejnost, školy i nadšené pozorovatele k pozorování výjimečného úkazu jímž bude přechod planety Merkur přes Slunce.

Sledování úkazu se uskuteční pomocí hlavního dalekohledu z kopule a pomocí přenosných dalekohledů z tersy pardubické hvězdárny.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

Účinkují

Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA Pardubice

Astronomická společnost Pardubice

Termíny