Pochod Karla Klíče v Hostinném

Turistika

Tradiční turistická akce.
Klub českých turistů, odbor Hostinné, pořádá v sobotu dne 21. května 2016 v pořadí již 41. ročník Pochodu Karla Klíče, který se koná ve znamení oslav 175. výročí narození a 90. výročí úmrtí tohoto hostinského rodáka, malíře, fotografa, grafika a vynálezce.
Start pochodu začne v restauraci „U Bicana“ v době od 07.00 do 10.00 hodin, cíl na stejném místě do 18.00 hodin.
Pro pěší účastníky budou připraveny trasy v délce asi 12, 24 nebo 36 km, pro cyklisty trasy v délce asi 20, 40 nebo 60 km.
Startovné činí 20 Kč, členové KČT, senioři a děti ve výši 10 Kč. Občerstvení zajištěno na startu, v cíli a z vlastních zásob.
V rámci pochodu se bude konat i akce pro děti s délkou trasy asi 3 km, na které bude několik zastavení pro zábavu, soutěže a překvapení.
Start dětské trasy bude v městském parku v době od 09,00 do 11,00 hodin a cíl tamtéž do 16,00 hodin. Startovné dobrovolné. Občerstvení v podobě grilovaných párků, pro děti zdarma.
Na Vaši účast se těší pořadatel

Termíny