Zámky s vůní benzínu: Automobily na šlechtických sídlech v 1. polovině 20. století

Volný čas


Srdečně vás zveme na přednášku Mgr. Jiřího Křížka ze Severočeského muzea v Liberci, která se koná ve čtvrtek 26. května 2016 od 18 hodin ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. Na pořadu bude představení publikace Zámek s vůní benzínu. Automobily a šlechta v českých zemích do roku 1945, kterou nedávno vydal Národní památkový ústav. Publikace pojednává o vývoji motorismu na šlechtických sídlech v českých zemích od konce 19. století do roku 1945. Základem knihy je 23 tematických kapitol, např. automobily panovníků, zámecké garáže, vrchnostenští šoféři, motoristická literatura v zámeckých knihovnách, šlechtici s automobilem na frontě první a druhé světové války, automobily na velkostatku nebo automobiloví závodníci z řad šlechty.

Pořad bude zakončen autogramiádou.

Přednáška se uskuteční v rámci cyklu Památky kolem nás a připojí se k mediální kampani NPÚ Kov v památkové péči.

Termíny